LYT-YOGA

De flesta av oss har vant sig vid att, även i ung ålder, konstant ha lite ont i kroppen – det är egentligen helt orimligt!

Funktionell yoga i LYT-metoden (även kallad LYT-yoga) ger dig en starkare, smidigare och hälsosammare kropp. Du uppnår samtidigt ett inre lugn genom att träna förmågan att förhålla dig neutral till vilka tankar eller känslor som än dyker upp. Att observera, acceptera och släppa taget. 

Genom att utgå från styrka snarare än stretching uppnår vi större rörelsefrihet i leder och muskler. I de olika positionerna fokuserar vi på optimal hållning, det vill säga att organisera kroppens delar såsom de är meningen att vara placerade i förhållande till varandra. 

KROPPEN FÅR RÖRA SIG FRITT

När kroppen har optimal hållning, alltså att kroppsdelarna är placerade rätt i förhållande till varandra, ger du kroppen största möjlighet att röra sig fritt, ledigt och med mindre smärta. När du upplever frihet och mindre smärta i kroppen är det lättare att vara glad och tillfreds i livet

Vårt dagliga liv inbjuder hela tiden till att kroppsdelarna placeras ur linje i förhållande till varandra. Exempelvis när vi arbetar vid datorn rundas bröstryggen och skulderbladen åker fram, när vi tittar på telefonen hänger vi med huvudet och när vi sitter försvagas våra mag- och rumpmuskler. 

Allt detta jobbar vi för att återställa till “normal-läge” genom funktionell yoga enligt LYT-metoden. 

LYT-yoga är utvecklat av den amerikanska fysioterapeuten Lara Heimann. Det är en modern yogaform som kombinerar fysiologi, kinesiologi och neurologi med yogans tradition av ödmjukhet och närvaro. Tillsammans blir detta ett smartare, säkrare och effektivare möte med yoga. LYT-yoga är en mycket uppskattad yogaform som utövas av tusentals personer runtom i världen. Du kan läsa mer om LYT-yoga här.

BESKRIVNING AV YOGAKLASSER

Nivå 1 | 60 min

En långsam klass där vi noga går igenom alla rörelser och tar lite längre tid på oss att hitta positioner samt att göra övergångar till nästa position. Klassen passar dig som vill ha god tid på dig att känna in kroppen men samtidigt få fysiska utmaningar. Klassen innehåller uppvärmning, solhälsningar samt två sekvenser med balansövningar, styrka och koordinationsträning.  

Nivå 2-kort | 45-60 min

En lite kortare klass som är något mer utmanande än nivå 1. Klassen innehåller uppvärmning, solhälsningar och två sekvenser alternativt två korta sekvenser och en ström där allt sätts samman. 

Nivå 2 | 75 min

I dessa klasser är tempot högre än nivå 1 och klassens längd gör den mer utmanande än nivå 2-kort. Vi rör oss mer dynamiskt upp och ner på mattan, med större rörelser samt med snabbare övergångar mellan positionerna. Klassen passar dig som vill utmana din styrka, stabilitet och kroppskontroll i något tuffare positioner. Klassen innehåller uppvärmning, solhälsningar, två sekvenser och en ström (där vi sätter samman de två sekvenserna).   

Nivå 3 | 75-90 min

Samma tempo som i nivå 2 men vi adderar en sekvens och något större rörelsemönster. I den tredje sekvensen och i strömmen erbjuds fler variationer av många positioner. I denna klass får du ofta tillfälle att utmana dig själv  i t.ex. handstående och mer avancerade balanspositioner. Eftersom klassen är längre så är den även mer fysiskt utmanande och lämnar dig garanterat svettig och lätt i sinnet.